browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

שתף


אבחון פסיכולוגי לילדים

מהו אבחון פסיכולוגי לילדים?

אבחון פסיכולוגי לילדים הוא אבחון שבודק את מצבו הכללי של הילד בכל התחומים, הן מבחינת תפקוד, הן מבחינת בשלות והן מבחינה רגשית. אבחון פסיכולוגי לילדים בודק גורמים שונים שיכולים להשפיע על תפקודו היומיומי של הילד, כמו למשל רמת האינטליגנציה שלו, התקשורת שלו עם הסביבה, עולמו הפנימי וקיומן של חרדות, דרכי ההתמודדות שלו עם קשיים מסוגים שונים ועוד.

אבחון פסיכולוגי לילדים

אבחון פסיכולוגי לילדים נועד למטרות שונות, החל מקביעת בשלות רגשית ועד וגילוי בעיות. הפניה אל אבחון פסיכולוגי לילדים יכולה להתבצע גם כאשר הורים מתלבטים אם להעלות את הילד לכיתה א' או להשאיר אותו שנה נוספת בגן. האבחון הפסיכולוגי יכול לסייע להורים לקבוע את רמת הבשלות הרגשית של הילד ולקבוע מה יהיה טוב יותר עבורו.

בדומה, אבחון פסיכולוגי לילדים מאתר קשיים רגשיים אצל הילד. לכן, פונים לאבחון פסיכולוגי לילדים כאשר מתעוררות אצל הילד התנהגויות שאינן מתאימות לגילו, או שנראות חריגות. לדוגמה, פחדים וחרדות קשות, קשיים חברתיים, מצבי רוח משתנים, הרטבת ללילה, תוקפנות חריפה או ביישנות קיצונית, וכדומה. לעתים גם בעיות או קשיים בלימודים עשויים להיות סיבה לשלוח את הילד לאבחון פסיכולוגי, במיוחד אם יש גם רקע רגשי כלשהו. פעמים רבות ילדים יכולים לפתח תסמינים שדומים להפרעות קשב וריכוז, כשלמעשה הם סובלים מקושי רגשי. ללא אבחון מתאים, עלולים ילדים לקבל תרופות כמו ריטלין לחינם, דבר שיפגע בתפקודם עוד יותר וגם בדימויים העצמי.

מי עורך אבחון פסיכולוגי לילדים?

את האבחון הפסיכולוגי צריך לערוך פסיכולוג מומחה, אשר עיסוקו בילדים בעיקר. הפסיכולוג צריך ליצור קשר נעים ונינוח עם הילד במהלך האבחון. אבחון פסיכולוגי לילדים הוא אבחון שאורך מספר שעות, במשך מפגש אחד או שני מפגשים קצרים יותר. כך או כך, הילד צריך לבלות עם הפסיכולוג פרק זמן ניכר, וקשר טוב של אמון עם הפסיכולוג יסייע לו להפגין את יכולותיו האובייקטיביות בעת האבחון, כך שתוצאות האבחון יהיו מדויקות יותר.

מרכז תקשורת בונה מעסיק פסיכולוגים המתמחים בילדים, לעריכת אבחונים פסיכולוגיים מקצועיים.


Developed by Socailbiz