browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

שתף


אבחון פסיכודידקטי מחיר

מהו אבחון פסיכודידקטי?

בזמן הלימודים בבית הספר, כל ילד חווה מידי פעם קשיים לימודיים. אך לעתים קורה שרואים ילד אשר מתקשה יותר מן המקובל בגילו. ישנם ילדים שמתקשים בקריאה, ילדים שלא מצליחים לקלוט את החשבון וילדים בעלי בעיות לימודיות אחרות. לילדים כאלה מומלץ לעבור אבחון, אשר יזהה אם ישנן בעיות לימודיות ממשיות. ישנם שני סוגי אבחונים המזהים קשיי למידה ולקויות למידה: הראשון הוא האבחון הדידקטי, שמקיף את כל תחומי יכולות הלימוד ומגלה קשיים בנושאים ספציפיים. השני הוא האבחון הפסיכודידקטי. זהו אבחון מקיף הרבה יותר, אשר משלב בתוכו גם אלמנטים פסיכולוגיים. אבחון פסיכודידקטי נועד בעיקר למצבים שבהם יש חשש שהבעיה רחבה מאד, ובייחוד כאשר יש חשש לשילוב של בעיה רגשית.

אבחון פסיכודידקטי מחיר

אבחון פסיכודידקטי אורך מספר שעות ועשוי לעלות בין אלפיים לשלושת אלפים שקלים. לאבחון פסיכודידקטי מחיר לא זול מפני שהוא חייב להיערך על ידי פסיכולוג מוסמך. זאת מכיוון שהאבחון הפסיכודידקטי כולל מבחני אינטליגנציה ומבחנים השלכתיים-רגשיים, אותם רשאי להעביר ולנתח רק פסיכולוג מוסמך (בניגוד לאבחון הדידקטי, אותו יכול לבצע כל מורה לחינוך מיוחד שהוסמך לעריכת אבחונים).

למה חשוב לערוך אבחון פסיכודידקטי, ומתי?

חשוב מאד לערוך אבחון פסיכודידקטי בכל מקרה שבו מתעורר חשד אובייקטיבי לבעיה. כמובן, לפני עריכת אבחון כה יקר כדאי לשלול בעיות אחרות כמו בעיות ראיה ושמיעה, אשר עלולות לפגוע ביכולת הלימוד. אך לאחר שנשללו בעיות מסוג זה, חשוב מאד לפנות לאבחון מקצועי. מדוע? מכיוון שילד אשר סובל מבעיה לימודית או רגשית כלשהי אינו מסוגל ללמוד כשאר התלמידים. הוא צובר פער לימודי שפוגע גם בדימויו העצמי, וככל שמתעכבים עם האבחון והטיפול, כך יהיה לו קשה יותר להדביק את הפער. לאי עריכת אבחון פסיכודידקטי מחיר יקר לא פחות ממחירו הכספי, ואף יותר. גם בגילאים מבוגרים יותר כדאי לערוך אבחון פסיכודידקטי. ילדים בעלי קשיי למידה אשר עברו אבחון כזה יהיו זכאים להקלות שונות בבחינות הבגרות מטעם משרד החינוך, אם התגלה שהם זכאים לכך. אבחון דידקטי מספיק להתאמות\הקלות מסוג פשוט יותר, אך בכדי לקבל הקלות כגון מבחן מותאם יש לעבור אבחון פסיכודידקטי.

מרכז תקשורת בונה עורך אבחונים פסיכודידקטים מקיפים על ידי פסיכולוגים מהשורה הראשונה.


Developed by Socailbiz