browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

שתף


אבחון דידקטי מחיר

מהו אבחון דידקטי?

אבחון דידקטי הוא אבחון שנערך לילדים בגילאי בית הספר, על מנת לאבחן קשיי למידה שונים. לכל ילד קשה מידי פעם במסגרת הלימודית, וזהו דבר טבעי והגיוני, אולם כאשר הקשיים עוברים את הנורמה ונראים חריגים, יש מקום לשקול אבחון דידקטי. ישנם סוגים רבים של קשיים לימודיים, החל מקושי משמעותי בקריאה או בחשבון, ועד לבעיות ספציפיות יותר כמו קושי בשליפה, בעיות בזיכרון שמיעתי וכדומה.

איך עורכים אבחון דידקטי?

אבחון דידקטי נעשה על ידי מאבחן או מאבחנת מוסמכים – אלו הם בדרך כלל מורים לחינוך מיוחד אשר עברו גם קורס להכשרת מאבחנים והוסמכו לכך. האבחון הדידקטי כולל את כל תחומי הלמידה ויכולות הלמידה, לדוגמה: יכולות מילוליות ויכולות צורניות, תפיסה חזותית וזיכרון חזותי, תפיסה וזיכרון שמיעתי, שיום, שליפה, רצף, יכולות קריאה, הבנת הנקרא ועוד. בנוסף, אבחון דידקטי מורחב יותר כולל התמקדות במקצועות מסוימים כמו קריאה, חשבון ואפילו אנגלית. מרכז תקשורת בונה עורך אבחונים דידקטיים מקיפים לכל הגילאים.

אבחון דידקטי מחיר

לאבחון דידקטי מחיר לא זול – כאלף עד אלפיים שקלים. הורים רבים נמנעים מלערוך לילדיהם אבחון דידקטי בשל המחיר הגבוה. אך יש לזכור שלאי עריכת אבחון דידקטי מחיר גבוה אף יותר – קושי של הילד, אשר ללא אבחון גם אינו יכול להיות מטופל.

החשיבות של אבחון דידקטי

ילד שסובל מקשיי למידה אינו מסוגל ללמוד ברמה של בני גילו ללא סיוע מתאים. ככל שהזמן עובר, הילד מגדיל את הפערים הלימודיים בינו לבין שאר ילדי הכיתה, מה שמקשה עליו עוד יותר ועלול לגרור גם בעיות רגשיות וגם בעיות חברתיות כמו נידוי, זלזול מצד ילדי הכיתה ועוד. לאבחון דידקטי מחיר גבוה אומנם, אך הוא שווה כאשר משווים אותו לנזק שעלול להיגרם בלעדיו. בנוסף, אבחון דידקטי אשר מגלה קשי למידה יכול להקנות ילד הקלות עתידיות במבחני הבגרות, כמו תוספת זמן, התעלמות משגיאות כתיב ועוד, הכל לפי הקושי המסוים שלו. ילד שזקוק להקלות משמעותיות יותר צריך לעבור אבחון פסיכודידקטי, שהוא מורחב יותר, אך ברוב המקרים אבחון דידקטי מספיק כדי לגלות קושי לימודי אובייקטיבי ולקבוע אלו שיטות של סיוע יעזרו לילד ללמוד עם כולם.


Developed by Socailbiz