browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

שתף

אבחון דידקטי לימודים

מהו אבחון דידקטי?

לתלמידים שזקוקים אבחון דידקטי לימודים הם לא דבר של מה בכך. תלמידים רבים מתקשים מידי פעם בלימודים, אך לעתים מתגלים ילדים אשר סובלים מקשיי לימודים ברמה גבוהה בהרבה מהסטנדרט. תלמידים כאלו אינם, קולטים, למשל, את הקריאה ביחד עם בני גילם, אינם מצליחים להבין את פעולות החשבון הבסיסיות או נקלים בקשיים אחרים. פעמים רבות הקשיים הללו נגרמים בגלל ליקויי למידה מסוגים שונים או קשיים אחרים שניתן לאבחן. אבחון דידקטי מאבחן בדיוק אם הילד סובל מבעיה כלשהי, ואם כן איזו, ומסייע בהכוונת הילד לסיוע מתאים.

אבחון דידקטי לימודים

בכדי לערוך אבחון דידקטי על המאבחן לעבור קורס מיוחד שמכשיר מאבחנים. בדרך כלל המאבחנים שלומדים את הקורס הזה הם מורים לחינוך מיוחד או להוראה מתקנת, וההכשרה לאבחון מסייעת להם לטפל בילדים במסגרת עבודתם הרגילה, או מאפשרת להם לערוך אבחונים מלאים בעצמם. מרכז תקשורת בונה מעסיק מאבחנים מקצועיים, רובם בעלי תואר שני ומומחיות בתחום לקויות למידה, אשר עורכים אבחונים דידקטיים ברמה גבוהה.

מה כולל אבחון דידקטי?

באבחון דידקטי לימודים ויכולות הן המטרה העיקרית. האבחון הדידקטי כולל מספר חלקים, כאשר כל אחד מהם מתמקד על יכולת לימודית אחרת, לדוגמה: תפיסה חזותית, זיכרון שמיעתי וחזותי, יכולת שיום, שליפה, הבנת הנקרא, הבנת הנשמע ועוד. בנוסף, מתמקדים גם בחלקים נלמדים שונים כמו זיהוי האותיות, קריאה, פעולות חשבון בסיסיות, ולעתים גם אנגלית (בגילאים המתאימים).

מתי צריך לערוך אבחון דידקטי?

מיד כאשר מתגלים קשיים אצל הילד, ומתעורר חשד לבעיה, כדאי לשקול פניה לאבחון דידקטי. אך ראשית כל יש לשלול בעיות אחרות. בעיות פיזיות כמו בעיות ראיה ושמיעה, קשיים רגשיים או חברתיים ואפילו בעיות שינה יכולות לגרום לירידה בתפקוד הלימודי של הילד. רק לאחר שנשללות כל האפשרויות האחרות, אפשר לפנות לאבחון דידקטי. חשוב לפנות לאבחון בשלב מוקדם ככל האפשר, כדי למנוע מהילד סבל מיותר ולעזור לו להשלים את הפערים שצבר בדרכים המתאימות לו. בגיל, אבחון של קשיי למידה באמצעות אבחון דידקטי לימודים יכול להקנות לילד הקלות מסוימות במבחני הבגרות, הקלות שניתנות על ידי בית הספר (ולא מטעם משרד החינוך) – כמו התעלמות משגיאות כתיב, הארכת זמן, מבחן מותאם ועוד.


Developed by Socailbiz