browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

שתף

אבחון דידקטי בחשבון

מהו אבחון דידקטי?

כאשר ילד מתקשה בלימודים מעבר לרמה הסבירה והמקובלת, יכול להתעורר חשד שמדובר בקשיי למידה. קשיי למידה או ליקויי למידה הם קשיים שמקורם נוירולוגי, וניתן לאבחן אותם בצורה מדויקת וכך לדעת כיצד לסייע לילד להתקדם בלימודיו. אבחון דידקטי הוא אבחון שמקיף את כל תחומי הלימוד ובעיקר את היכולות הלימודיות, לדוגמה:  זיכרון לטווח קצר וארוך, תפיסה חזותית, יכולת שליפה, הבנה וכדומה. אבחון דידקטי נערך, בדרך כלל, על ידי מאבחנים דידקטיים או מורים לחינוך מיוחד אשר עברו קורס שמכשיר אותם להיות מאבחנים מקצועיים. חשוב ללכת למאבחן מקצועי כדי לקבל תמונה רחבה, מקיפה ומדויקת על הילד.

אבחון דידקטי בחשבון

אבחון דידקטי אינו מתמקד רק בקריאה, אלא בכל תחומי הלימודים של הילד. ישנם ילדים שאצלם בולטים במיוחד הקשיים בחשבון, ולאו דווקא בתחומים אחרים. ישנן לקויות למידה שקשורות דווקא בחשבון, או קשיים בחשבון, ואותן ניתן לזהות בעזרת אבחון דידקטי בחשבון. אבחון דידקטי רגיל כולל גם מעט חשבון, אולם כאשר רוצים להתמקד בתחום הזה, ישנן הרחבות של האבחון הדידקטי המקורי עבור אבחון דידקטי בחשבון. אבחון דידקטי בחשבון כולל חלקים שונים אשר מסייעים למאבחן לזהות את הקושי, לדוגמה: מושגי יסוד בחשבון, המבנה העשורי, הבנת שאלות מילוליות וכולי. נבדקים קשיים אפשריים כמו קושי בתפיסת כמות או בשימור כמות, קשיים ביצירת רצף (ספירה), קשיים בכתיבה של הספרות וכדומה.

למה חשוב לערוך אבחון דידקטי בחשבון?

כל ילד שסובל מקושי לימודי כלשהו, טוב יהיה אם יפנה לאבחון דידקטי בהקדם. ומדוע? כיוון שככל שעובר הזמן, נוצר פער בין ידיעותיו של הילד לידיעות הנלמדות בכיתה, וקשה יותר להשלים את הפערים. הילד גם עלול לאבד את המוטיבציה ללמידה כאשר הוא מתרגל לכך שאינו מבין ואינו יודע. כאשר מדובר באבחון דידקטי בחשבון, החשיבות גדולה עוד יותר, כיוון שכידוע, החשבון בנוי כנדבך על נדבך. ילד שלא הבין חלק מסוים, לא יוכל לדלק עליו ולעבור ללימודים הנוכחיים בכיתה, אלא ייאלץ להשלים את כל החסרים, מה שיקשה עוד יותר על השתלבותו בלימודים הסדירים. לכן ככל שילד יופנה אל אבחון דידקטי בחשבון מוקדם יותר, כך יקל עליו.

מרכז תקשורת בונה מציע אבחון דידקטי בחשבון ברמה גבוהה, לתוצאות מדויקות ככל האפשר.


Developed by Socailbiz