browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

שתף

אבחון דידקטי באנגלית

מהו אבחון דידקטי?

אבחון דידקטי הוא אבחון שמטרתו לגלות קשיים לימודיים אצל ילדים בכל הגילאים. אבחון דידקטי נערך בדך כלל בגילאים צעירים, לילדים בכיתות א'-ב', אז ניתן כבר לזהות קשיים וגם לטפל בהם, לפני שנוצר פער לימודי גדול בין הילד המתקשה לבין בני כיתתו. אבחון דידקטי נערך על ידי מאבחנים מקצועיים, אשר הוסמכו לכך בקורס מיוחד למאבחנים. בדרך כלל מדובר במורים להוראה מתקנת או במורים לחינוך מיוחד שהוסמכו גם לערוך אבחונים. אבחון דידקטי הוא אבחון שמקיף את כל תחומי הלמידה – גם חומרי לימוד בסיסיים שונים וגם יכולות שונות הנדרשות ללמידה. לדוגמא: בתחום הלימודי נבדקים נושאים כמו זיהוי אותיות וספרות, קריאה, הבנת פעולות חשבון וכדומה. בתחום היכולות הלימודיות נבדקות יכולות כמו תפיסה חזותית, זיכרון – חזותי ושמיעתי, הבנת רצף, יכולת שיום ושליפה וכדומה. לעתים מרחיבים את האבחון ובודקים גם יכולות בחשבון, כמו תפיסת כמות, שימור כמות ועוד.

אבחון דידקטי באנגלית

קשיי למידה עשויים להופיע גם בגילאים גדולים יותר, ובתחומים אחרים – לאו דווקא קריאה או חשבון. דוגמא נפוצה לכך היא קשיים בקליטת השפה האנגלית. האנגלית היא שפה חשובה מאד בימינו, מרבית העולם דובר אנגלית, ולכן רכישת השפה האנגלית היא חשובה מאד, וכמעט הכרחית. קשיים ברכישת השפה האנגלית הם נפוצים יחסית, ובמקרה של קשיים חריפים מאד יתכן שיש צורך באבחון דידקטי באנגלית. אבחון דידקטי באנגלית כולל את כל התחומים החשובים לרכישת השפה האנגלית: הכרת האותיות וכתיבתן, קריאת אנגלית, הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, הבעה בעל פה באנגלית ואוצר מילים.

למה לערוך אבחון דידקטי באנגלית?

ילד שמתקשה ברכישת השפה האנגלית מפסיד, כאמור, שפה שהיא חשובה מאד ושתשמש אותו רבות בעתיד. היום אנו נתקלים בשפה האנגלית כמעט בכל מקום – במחשבים, בתקשורת וכמובן בסוגים שונים של עבודה. כל אחד מסוגל ללמוד שפה זרה, גם אם ברמה בסיסית בלבד, וחבל למנוע את היכולת הזו מהילד. בעזרת אבחון דידקטי באנגלית והתאמה של שיטת לימוד מתאימה, ניתן לסייע לו לרכוש את השפה. מרכז תקשורת בונה עורך אבחונים דידקטיים באנגלית לכל הגילאים.


Developed by Socailbiz